Oferta

 OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

 1. Generalne wykonawstwo inwestycji:
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Budownictwo przemysłowe
  • Remonty i modernizacje obiektów w tym także zabytkowych
  • Budownictwo obiektów sportowych i infrastruktury turystycznej
 2. Wykonawstwa projektów w formie "zaprojektuj i wybuduj"
 3. Budowa infrastruktury technicznej:
  • drogi, parkingi, chodniki
  • sieci zewnętrzne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • sieci wodociągowe, gazowe, cieplne
  • sieci energetyczne, teletechniczne
 4. Instalacje elektryczne teletechniczne, sieci kompyterowe z certyfikacją,
  instalacje gazów technicznych i sanitarne, wentylacja i klimatyzacja
 5. Wykonawstwo elewacji:
  • metoda lekką mokrą
  • elewacje kamienne
  • elewacje z cegły klinkierowej